Istorija
Kultura / Zanimljivosti
Gradačački sajam
Foto album grada
Foto album kule
  Foto galerija novo
Foto album raje
Stari crteži grada
  Gradačac u pjesmi
 
  Husein-kapetan G.
  Hasan Kikić
  Mustafa Novalić
  Ahmed Muradbegović
 
  Forum
  Knjiga gostiju
E-mail adresar
  Java Chat
 
  Radio Slon
  Radio Kameleon
  BH radio 1
 
  Riječ-dvije...
  Kontakt info...

Husein-kapetan Gradaščević je rođen oko 1802. godine. Mladost je proveo u očevoj kući onako, kako su je provodili sinovi drugih begova. Majka mu je bila Đurđijanka, veoma pametna i pobožna žena. Jedanaest godina bio je kapetan (1821-1832.). Njegova je kapetanija bila najbolje upravljana i najbogatija u cijeloj Bosni. Bio je najbogatiji i najmlađi kapetan Bosne.

U današnjem selu Čardak udaljenom desetak kilometara od Gradačca, Husein-kapetan napravio je otok (adu) iskopavši dubok i širok 100 metara i nekoliko kilometara dug hendek (jarak), u koji je naveo vodu. Na ovom vještačkom otoku sagradio je dvor, ljepši od ovog u Gradačcu, a na jednom malom humku čardak, po kome je ovo selo dobilo ime. Tu mu bijaše najomiljenije boravište. Godine 1832. ovaj dvorac po zapovijedi Husejnovoj je spaljen, kada se spremao na bijeg u Slavoniju.

Pišući kako je postao vođa i vezir na Bosni Husein-kapetan je pominjao da mu do toga nije bilo stalo: ..."Meni je dosta bilo moga Gospodarstva Kapetanluka kojim sam se bolje vladao i živio nego i jedan od kapetana bosanskije kao jedan vezir". Husein-beg Gradaščević je bio zakleti neprijatelj sultanovih reformi koje je 1830. godine kanio provesti u Bosni.

U Sarajevu 14. septembra 1831. godine pa sve do 4. jula 1832. godine Husein-beg Gradaščević je izabran za bosanskog vezira s naslovom paše. Narod ga prozva "Zmaj od Bosne", a on se potpisivao "Husein paša", a ima i historijskih podataka da se potpisivao i "vitez od Bosne".

29. maja 1832. godine kod Viteza Husein-kapetanova vojska se sukobi sa sultanovom vojskom, gdje se veoma hrabro borio. ..."Da je takvih vođa bilo još samo dvadesetak, zapisao je hroničar, vojska bi sultanova bila satrvena". Tako je poražen Husein-kapetan Gradaščević koji se poslije boja hitno uputio na svoje imanje u Gradačac. I 16. juna 1832. godine prebjegao je u Slavoniju.

Dan njegove smrti nije poznat, međutim, po nekim zapisima iz sjećanja jedne osobe iz njegove pratnje, umro je 30. jula 1833. godine, i pokopan je na groblju "Ejjub". Jedni misle da je otrovan, a drugi da je umro od kolere.

Tekst je izvađen iz knjige "Gradačac - turistički i privredni vodič"
 
  Gimnazija "Mustafa Novalić"
  O. Š. "Hasan Kikić"
  MIRROR doo. Gradačac
  Gradačački sajam
  Poduzetništvo, Opć. Grad.
  DIWAN magazin
  DD "Namještaj" Gradačac
  site4art.com
  Zabavni klub P&S
  osmanovic-edina.net
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Gradačac.net 1999 - 2006