Istorija
Kultura / Zanimljivosti
Gradačački sajam
Foto album grada
Foto album kule
  Foto galerija novo
Foto album raje
Stari crteži grada
  Gradačac u pjesmi
 
  Husein-kapetan G.
  Hasan Kikić
  Mustafa Novalić
  Ahmed Muradbegović
 
  Forum
  Knjiga gostiju
E-mail adresar
  Java Chat
 
  Radio Slon
  Radio Kameleon
  BH radio 1
 
  Riječ-dvije...
  Kontakt info...
U Gradačcu gradu bijelome I
U Gradačcu gradu bijelome II
U Gradačcu, gradu bijelome,
hair čini Husein-kapetane,
Hair čini bijelu džamiju
Nju mi gradi Salko Sarajlija.
Alem meće, alem stati neće:
"Stan', aleme, stan', dragi kamene,
Dobrom sam te hajru nam'jenio;
Da s' udaju cure Begzadića,
Da se žene momci Fidajića!"

U Gradačcu, gradu bijelome
Gradila se Bijela džamija.
Gradio je Mujo neimare,
Alem meće Husein-kapetane.
Alem meće, alem stati neće:
"Stan', aleme, stan', dragi kamene!"
"Neću stati, džamija će pasti.
Pod džamijom četiri mezara:
Dva momačka, a dva djevojačka.
Momci bili mladi, neženjeni,
A djevojke ničah ne imale."
U kuli kamenoj majka plakala
Sa Gradačca bijele kule
U kuli kamenoj majka plakala,
Svog sina najdražeg kroz suze molila:
"Čuješ li, sine moj, car te poziva,
Život ti poklanja.
Čuješ li, sine moj, sine jedini,
Bosnu zaboravi, al'živ mi ostani!"
K'o jecaj, k'o krik, k'o kletva
Te duše ponosne
Zauv'jek ostaše r'ječi ZMAJA OD BOSNE:
"Nikad neću, majko, bez Bosne živjeti,
Bosnu ću služiti, za Bosnu umr'jeti.
Zaludu, majko, blaga sultana, careva,
Bosna je alem sjaj, Bosna je jedina.
Neću nikad k'o vazal nikom služiti,
Ja sam bosanski sin i njen ću ostati!"
Sa Gradačca, b'jele kule Zmaja od Bosne
Sokolovi zakliktali kajde žalosne:
Umrla je vjerna ljuba Husein-begova,
Jer izgubi gospodara srca svojega.
Osedl'o je vranca svoga Husein-kapetan
Odjezdio Romaniji, podijelit' mejdan.
Na čardaku vjerna ljuba-Allah, illa-llah,
klanjala je, plakala je, haber čekala.
Pod pendžere glasnik stiže, srca slomljenog:
"Udaji se, vjerna ljubo, nema bega tvog".
Od sevdaha i žalosti, kraj pendžera svog,
Prepuče joj bolno srce: neće za drugog.
Sa munare Husejnije uči mujezin,
Sa čardaka i bedema plaču sokoli.
Do Stambola odjekuju kajde žalosne-
Pusta osta b'jela kula Zmaja od Bosne.

Dalje >>

 
  Gimnazija "Mustafa Novalić"
  O. Š. "Hasan Kikić"
  MIRROR doo. Gradačac
  Gradačački sajam
  Poduzetništvo, Opć. Grad.
  DIWAN magazin
  DD "Namještaj" Gradačac
  site4art.com
  Zabavni klub P&S
  osmanovic-edina.net
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Gradačac.net 1999 - 2006