Istorija
Kultura / Zanimljivosti
Gradačački sajam
Foto album grada
Foto album kule
  Foto galerija novo
Foto album raje
Stari crteži grada
  Gradačac u pjesmi
 
  Husein-kapetan G.
  Hasan Kikić
  Mustafa Novalić
  Ahmed Muradbegović
 
  Forum
  Knjiga gostiju
E-mail adresar
  Java Chat
 
  Radio Slon
  Radio Kameleon
  BH radio 1
 
  Riječ-dvije...
  Kontakt info...

 
Mapa crteža "Starog Gradačca" slikara Bahić Ibrahima je istorijsko-dokumentarnog značaja za naše mjesto, ona je i dobar pregled prohujalog vremena bivše kasabe Gradačca.
Još kao mladić, Ibrahim pokazuje interes i počinje da se bavi slikarstvom. Postao je poznat i priznat slikar-umjetnik ne samo u rodnom Gradačcu u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Svoje radove je izlagao na 33 samostalne izložbe, a učestvovao je i na 20 kolektivnih izložbi, nosilac je brojnih društvenih priznanja i nagrada za svoja umjetnička djela. Njega kao slikara prvenstveno interesuje motiv Bosne, posebno iz stare Bosne i Gradačca, koji slika na svojstven realistički način.
Ova mapa crteža "Starog Gradačca" kao i najveći broj njegovih radova, govori o našoj istoriji, o prohujalim vremenima i našoj kulturi.

Predgovor, Uz mapu crteža 'Starog Gradačca' Bahić Ibrahima

 
  Gimnazija "Mustafa Novalić"
  O. Š. "Hasan Kikić"
  MIRROR doo. Gradačac
  Gradačački sajam
  Poduzetništvo, Opć. Grad.
  DIWAN magazin
  DD "Namještaj" Gradačac
  site4art.com
  Zabavni klub P&S
  osmanovic-edina.net
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Gradačac.net 1999 - 2006